Architektura w aspekcie czysto budowlanym

79Architektura w aspekcie czysto budowlanym, to przede wszystkim kształtowanie, projektowanie, tworzenie i modernizowanie obiektów, przestrzeni, powierzchni czy terenów wedle swoistego ich przeznaczenia z uwzględnieniem adekwatnej stylistyki. Oczywiście nie od dziś mówi się, iż architektura oraz budownictwo mają ze sobą bardzo wiele wspólnego a co najważniejsze tworzą pewną symbiozę na optymalnej co do tego płaszczyźnie. Pewnie, że architektura jest widoczna w budownictwie i na odwrót, mianowicie samo budownictwo na swój sposób kreowane jest dzięki wspomnianej architekturze i nie stanowi to zresztą żadnego większego zaskoczenia. Nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do tego, że architektura wywiera na budownictwie zmianę trendu, stylistyki a niekiedy narzuca jasno określony styl czy design, niejednokrotnie sprawia iż coś staje się modne. Zatem warto spojrzeć na architekturę oraz budownictwo przez pryzmat podobieństw oraz tego jaki wpływ mają na siebie, względnie uzupełniają się wedle swoistych założeń.