Co należy do najważniejszych obowiązków architekta budowlanego?

129Co należy do najważniejszych obowiązków architekta budowlanego? Zapewne większość z nas wspomni o konieczności wykonania przez niego projektu, ewentualnie zmodyfikowania i dostosowania już istniejącego co oczywiście jest prawdą. Jednak na pracę architekta trzeba spojrzeć z dużo większej oraz szerszej perspektywy, a także uświadomić sobie iż dawno już wyszedł poza pryzmat pewnej działalności. Oznacza to jednocześnie, możliwość zaangażowania go w jasno określonym celu, z uwzględnieniem obsługi inwestycji czy wsparciu przy realizacji poszczególnych etapów powstawania jej w optymalnym do tego czasie. Pewnie, że architekt to osoba jaka dysponuje w gruncie rzeczy czymś nader ważnym a jest to doświadczenie oraz ogromna wiedza, którą de facto warto niejednokrotnie wykorzystać. Najważniejsze obowiązki i zadania architekta to nie tylko przygotowanie wspomnianego projektu, to dostosowanie go pod każdym względem do naszych potrzeb, oczekiwań, miejsca czy planu przestrzennego ewentualnie nawet samego krajobrazu.