Najważniejsze problemy które dławią branżę budowlaną?

22Które najważniejsze problemy dławią polską branżę budowlaną? Oczywiście co nie jest żadnym zaskoczeniem, podejście samych przedsiębiorców z sektora usługowego do kwestii terminowego rozliczania się ze swoimi kontrahentami. Niestety doszło już niejednokrotnie do niebagatelnych z tego tytułu sytuacji gdy najwięksi gracze na rynku budowlanym zapominali o tych dużo mniejszych. Setki upadających firm budowlanych powoduje, że nie jesteśmy jeszcze traktowani poważnie przy największych inwestycjach zagranicznych a powoli dużo większe oraz realizowane w naszym kraju trafiają w ręce zagranicznych firm, których pojawienie się nakazało zmianę adekwatnego podejścia. Przede wszystkim utrzymanie poziomu realizowanych usług budowlanych, terminowe ich wykonywanie a tym bardziej dysponowanie sprzętem i maszynami budowlanymi których większość polskich firm nie posiada. Pewnie, ze jest wiele czynników mających wpływ na zahamowanie rozwoju samej branży budowlanej, jednak nie wolno spoglądać na nie przez pryzmat braku okazji do zmiany takiego stanu rzeczy.