Nie ma mowy o kryzysie w branży budowlanej

32Nie ma mowy o kryzysie w branży budowlanej, choć mówi się na jego temat już od dosyć dawna to jednak pozytywna koniunktura oraz rosnący popyt zwłaszcza na rynku nieruchomości sprawiają, iż z roku na rok powstaje coraz więcej nowych inwestycji budowlanych. Oczywiście nijako napędza to nasz rynek, a nawet kształtuje w adekwatnym i najbardziej odpowiednim kierunku, sytuacja ta klarownie odbija się także na gospodarce naszego kraju. Wiele firm budowlanych nie ma powodów do narzekań a tym bardziej rozwój budownictwa odczuwalny jest także w aspekcie infrastruktury drogowej, gospodarki kolejowej czy przemysłowej zatem na wielu optymalnych do tego płaszczyznach. W ostatnich latach nasze firmy budowlane z sektora produkcyjnego stały się na tyle prężnie działającymi, iż emigrowały na zagraniczne rynki zbytu gdzie posiadają coraz częściej mocną pozycję. Można zatem powiedzieć, że najbliższe lata to okazja dla branży budowlanej do prowadzenia jasno sprecyzowanych działań, jednocześnie z optymizmem należy spoglądać w najbliższą przyszłość.