Rola architekta nie sprowadza się wyłącznie do przygotowania projektu

14Rola architekta nie sprowadza się wyłącznie do przygotowania projektu budowlanego, choć na swój sposób z nim jest bezpośrednio powiązany, warto jednak dostrzec możliwość adaptacji go w znacznie szerszym tego słowa znaczeniu, mianowicie w zakresie obsługi inwestycji budowlanej. Oczywiście dla większości z nas nie do pomyślenia jest aby architekt wykonywał zadania związane z nadzorowaniem inwestycji budowlanej a tym bardziej tak ważnej dla nas jak budowa domu, co za tym idzie oscylował na adekwatnej do tego płaszczyźnie. Z drugiej jednak strony dzięki wsparciu architekta budowlanego, możemy uczestniczyć w mniejszym stopniu przy realizacji takiej inwestycji budowlanej i mieć przy tym pewność iż nadzoruje ją osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, predyspozycje oraz doświadczenie. Dlatego warto spojrzeć na architekta budowlanego z dużo większej oraz szerszej perspektywy, jednocześnie uświadomić sobie jak ważną on rolę pełni jednocześnie w ilu przypadkach jego wsparcie może okazać się nader przydatne a wiedza wręcz niedoceniona.