Znasz właściwości fizyczne materiałów budowlanych?

161Znasz właściwości fizyczne materiałów budowlanych? Jeżeli nie, to czas najwyższy dowiedzieć się trochę na ich temat zwłaszcza w sytuacji gdy zachodzi potrzeba ich wykorzystania w adekwatnym do tego miejscu i czasie. Oczywiście materiały budowlane mają to do siebie, iż posiadają różną wytrzymałość, sprężystość a nawet są odporne na optymalną do tego temperaturę, jednocześnie pozwalają się dostosować pod danym względem. Zawsze w sytuacji gdy wybieramy jakiekolwiek materiały budowlane, uwzględnianie właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych pozwala nam na zoptymalizowanie takiego wyboru w najbardziej odpowiedni dla nas sposób. Materiały budowlane mają różne właściwości fizyczne, jedne są bardziej trwałe inne dużo mniej, także pod względem jakościowym oraz gatunkowym nie wolno bagatelizować potrzeby stawiania na takie, które z wielu powodów spełnią pokładane w nich nadzieje. Pamiętajmy więc o potrzebie nie tylko sprecyzowania właściwości fizycznych materiałów budowlanych, lecz jednocześnie dostosowaniu ich pod każdym względem do roli względnie miejsca swoistego wykorzystania.